Koncernen Ivar Kjellberg AB äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Göteborgsregionen. Vi bygger om och bygger nytt.

Familjeföretaget Ivar Kjellbergs värdeord – kvalitet, långsiktighet och omtanke,  ligger till grund för all vår verksamhet. 

Vi har idag en stark och dynamisk organisation med operativa dotterbolag.

VARUMÄRKEN

Vi vårdar aktivt våra varumärken för framtiden. De står för oss som sund och engagerad samhällsbyggare med kunskap, intresse och känsla för såväl goda affärer, förvaltning med kvalitet och nöjda kunder.

Ivar Kjellberg Fastighets AB

Erbjuder och hyr ut kundanpassade bostäder och lokaler med hög kvalitet. Vår strategi är att ta väl hand om vårt befintliga bestånd, men gärna växa genom nyproduktion, utveckling och förvärv. Vi vill vara en aktiv exploatör och en trygg hyresvärd. Vi är inte främmande för nya utmaningar, spännande projekt eller boendekoncept.

 

Aranäs AB

Ska vara det marknadsledande fastighetsbolaget i Kungsbacka genom utveckling och långsiktig förvaltning av attraktiva och hållbara bostäder och lokaler. En aktiv samhällsbyggare och fastighetsägare som verkar för Kungsbackas attraktivitet,  för både boende och näringsliv. Under de kommande tio åren planeras stora investeringar genom förtätning av stadskärnan med både bostäder och lokaler. Mer information hittar du på aranas.se

 

Ivar Kjellberg Projekt AB

Har som ambition att utveckla och tillföra bostäder och lokaler som kompletterar vårt befintliga bestånd. I Kvillebäcken har vi tillfört 178 nya hyresrätter och 121 bostadsrätter samtliga certifierade Miljöbyggnad Silver. I portföljen finns planer på ca 70-100 hyresrätter i Östra Kålltorp. Inom vårt befintliga bestånd sker kontinuerlig översyn för att utveckla vindslägenheter, konvertera lokaler eller kompletterande bebyggelse i anslutning till våra fastigheter.

 

Ivar Kjellberg Byggnads AB

Bedriver verksamhet inom nyproduktion, ombyggnad och underhåll av bostads- och kommersiella fastigheter.
Vi utgår ifrån en gedigen byggmästaranda och kompletterar med moderna tankesätt och metoder.

Antal lägenheter: 33
Antal våningar: 4
Förråd: Vinds- och källarförråd ingår