Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Ivar Kjellberg Fastighets AB är personuppgiftsansvarig (enligt GDPR) för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontakta” längst upp på sidan.

Villkor för personlig integritet

Din personliga integritet är viktig även för oss. Det betyder att all information vi har om dig, alltså den som du lämnar ifrån dig frivilligt eller som lagras automatiskt, endast kommer att användas av oss och de av våra samarbetspartners som kan bidra till den service som du efterfrågar. Informationen kommer även användas för att vi skall utveckla så bra erbjudanden till dig som möjligt.

Personlig information kommer att hanteras enligt gällande lagstiftning för personuppgiftsskydd. Den lagras på ett så säkert sätt som möjligt och kommer inte att lämnas ut till någon annan än de som är en del av vårt erbjudande eller service.

et|icon_check_alt|
Antal lägenheter: 33
et|icon_check_alt|
Antal våningar: 4
et|icon_check_alt|
Förråd: Vinds- och källarförråd ingår