Engagemang och sponsring

Vi bidrar till en levande stad

För oss är samhällsengagemang en självklar del av vår verksamhet.

Vi vill vara en del i formandet av en trygg, attraktiv och levande stad – en framtidens stad. Långsiktighet präglar ofta våra engagemang som sträcker sig från lokal intresseorganisation, utveckling av våra egna fastigheter, stadsutvecklingsprojekt i det lilla till visionära framtidsområden.

Vårt engagemang kräver långsiktiga och seriösa samarbetspartner som delar samma värdegrund som oss.

Sponsorstrategin handlar inte om att utbyta exponering mot pengar utan om att vi vill ta vårt ansvar som en stor aktör i samhällsbyggandet. Vi vill vara med och bygga en trygg och levande stad för framtiden.

Stiftelsen Familjen Ivar Kjellberg främjar nationell och internationell medicinsk vetenskaplig forskning.

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja nationell och internationell medicinsk vetenskaplig forskning avseende cancersjukdomar, stroke, hjärt- och lungsjukdomar, sjukdomar i mag- och tarmkanalen och sjukdomar som drabbar barn och ungdomar samt vård och rehabilitering av sjuka barn: därutöver får stiftelsen främja ungdomsidrott samt annat allmännyttigt ändamål som styrelsen finner vällovligt.

Vi som tänker på kvalitet, långsiktighet och omtanke!

Under de kommande 25 åren kommer Räddningsstationen på Käringön att ha ett ny räddningsbåt.

Fredagen den 23 augusti 2019 döptes en ny 8,5 meter båt som av gudmor Ulla Kjellberg fick namnet Hans Kjellberg.
I strålande solsken med flaggspel och hurrarop. De fantastiska sjöräddarna som varje dag hjälper människor i nöd runt kusten, helt frivilligt och utan betalning. Härliga tjejer och killar som bistår efter genomförd utbildning såväl båtar, sjukdoms- och olycksfall.

Antal lägenheter: 33
Antal våningar: 4
Förråd: Vinds- och källarförråd ingår