Engagemang och sponsring

Vi bidrar till en levande stad

För oss är samhällsengagemang en självklar del av vår verksamhet.

Vi vill vara en del i formandet av en trygg, attraktiv och levande stad – en framtidens stad. Långsiktighet präglar ofta våra engagemang som sträcker sig från lokal intresseorganisation, utveckling av våra egna fastigheter, stadsutvecklingsprojekt i det lilla till visionära framtidsområden.

Vårt engagemang kräver långsiktiga och seriösa samarbetspartner som delar samma värdegrund som oss.

Sponsorstrategin handlar inte om att utbyta exponering mot pengar utan om att vi vill ta vårt ansvar som en stor aktör i samhällsbyggandet. Vi vill vara med och bygga en trygg och levande stad för framtiden.

Stiftelsen Familjen Ivar Kjellberg främjar nationell och internationell medicinsk vetenskaplig forskning.

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja nationell och internationell medicinsk vetenskaplig forskning avseende cancersjukdomar, stroke, hjärt- och lungsjukdomar, sjukdomar i mag- och tarmkanalen och sjukdomar som drabbar barn och ungdomar samt vård och rehabilitering av sjuka barn: därutöver får stiftelsen främja ungdomsidrott samt annat allmännyttigt ändamål som styrelsen finner vällovligt.

et|icon_check_alt|
Antal lägenheter: 33
et|icon_check_alt|
Antal våningar: 4
et|icon_check_alt|
Förråd: Vinds- och källarförråd ingår