Lokaler

Vi vill bidra till en attraktiv och levande stad. Vi tror på områden där människor kan trivas och kännas sig trygga.  Miljöer med livlig handel, närservice och aktiviteter.

För kunna nå vårt mål vill vi ha lokaler med skiftande verksamheter som fyller människors olika behov av service och aktiviteter. En stadsmiljö där människor kan leva och verka. Och på Ivar Kjellberg vill vi erbjuda lokaler som främjar detta, lokaler som är anpassade för våra lokalhyresgäster och deras verksamhet.

Vi har idag ett 80-tal lokaler om ca 20 000 kvm belägna i Göteborg. Merparten av lokalerna ligger i bottenvåningen på våra bostadshus men vi har även två fastigheter med enbart kommersiella lokaler.

Vill du veta mer om våra lokaler, kontakta Johanna Widén johanna.widen@kjellberg.se 031-799 84 19

BÅTSMANSTORPET

BÖSTADEN

 

KVILLEBÄCKEN

KVILLESTADEN

LINNÈSTADEN

OLSKROKEN

VASASTADEN

Båtsmanstorpet

Askims Kyrkväg 46

Böstaden

Bögatan 47

Kvillebäcken

Gamla Tuvevägen 7
Gamla Tuvevägen 9
Solventilsgatan 6
Solventilsgatan 8
Långängen 3

Vasastaden

Vasagatan 21

Linnéstaden

Kastellgatan
Olivedalsgatan
Vegagatan
Jungmansgatan

Kvillestaden

Kvilletorget

Östra Kålltorp

Övre Sanatoriegatan

Björkekärr

Lådspikaregatan 2 - 8

Antal lägenheter: 33
Antal våningar: 4
Förråd: Vinds- och källarförråd ingår