Berättaren

Företaget startade sin verksamhet redan 1932.
En lång tid av tradition och händelser men också kontinuerlig utveckling.
”Berättaren” är inte en heltäckande årsredovisning utan vill ge en övergripande bild över vår verksamhet i koncernen Ivar Kjellberg AB.  Berättaren är årligt återkommande.
Vill du veta mer om oss hittar du mer information här på vår hemsida eller varför inte ta en personlig kontakt med någon av oss.

Med hälsningar

Hans Kjellberg   Angelica Kjellberg   Jessica Frohagen

 

Antal lägenheter: 33
Antal våningar: 4
Förråd: Vinds- och källarförråd ingår