Om oss

Ivar Kjellberg AB äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Göteborgsregionen.
Vi bygger om och bygger nytt.

et|icon_datareport|

Koncernen

Information om koncernen Ivar Kjellberg AB. Våra varumärken och våra olika verksamheter.

et|icon_datareport|

Historia

Vår i historia sträcker sig mer än 85 år tillbaka i tiden.

et|icon_balance|

Hållbarhet

Vi utgår ifrån en gedigen byggmästaranda och kompletterar med moderna tankesätt och arbetsmetoder.

et|icon_balance|

Engagemang & Sponsring

Vi bidrar till en levande stad

et|icon_document_alt|h

Berättaren

”Berättaren” är inte en heltäckande årsredovisning men är tänkt att ge en bild över året som gått.

VÄLKOMMEN TILL
ETT PERSONLIGT FAMILJEFÖRETAG

Byggmästaren Ivar J. Kjellberg lärde sig bygga från grunden. Såväl hus som företag.
Han satte stilen och lade grundvärderingarna. Kvalitet – Långsiktighet – Omtanke.
Ett familjeföretag i tredje generationen. Filosofin är densamma och omfattar inte bara våra medarbetare och kunder utan också konsulter, entreprenörer, leverantörer, kommuner, myndigheter, kreditgivare och samhället i stort.
Nu har vi arbetat sedan 1932 med tillämpad kvalitet och service i byggande och fastighetsförvaltning. En förening av mjuka värden i mänskliga relationer och hårda värden i fastigheter. Att arbete på lång sikt, är att göra rätt för sig och att hålla det man lovar. Det skall kännas rätt i magen. Kvalitet är det som lönar sig både i produkter, tjänster och relationer.

Ivar Kjellberg Fastighets AB

Erbjuder och hyr ut kundanpassade bostäder och lokaler med hög kvalitet.
Vår strategi är att ta väl hand om vårt befintliga bestånd, men gärna växa genom en kvalitetsinriktad och stabil verksamhet. Det gör vi främst genom nyproduktion och utveckling men också genom förvärv.
Vi vill vara en aktiv exploatör och en trygg hyresvärd. Vi är inte främmande för nya utmaningar, spännande projekt eller boendekoncept.

Genom våra projekt, nätverk och bransch engagemang utvecklar vi vår kunskap och erfarenhetsutbyten, vilket ytterligare förstärker vår kompetens.

Våra 42 fastigheter med strax under 1 400 bostadslägenheter består av olika karaktärer och förutsättningar med ett åldersintervall från sent 1800-tal till nybyggda bostäder.

Vår lokalyta består av knappt 20 000 kvm, framför allt i bottenvåningarna på eller i nära anslutning till våra bostadshus samt Båtsmanstorpet i Askim.

Ivar Kjellberg Byggnads AB

Bedriver verksamhet inom nyproduktion, ombyggnad och underhåll av bostads- och kommersiella fastigheter.
Vi utgår ifrån en gedigen byggmästaranda och kompletterar med moderna tankesätt och metoder. Tillsammans med våra beställare försöker vi nå ett gemensamt resultat med god kvalitet, ett effektivt arbetssätt och kontrollerad projektekonomi baserat på det lilla företagets smidighet och det stora företagets erfarenhet och kompetens.
Tack vare släktskapet med Ivar Kjellberg Fastighets AB och Aranäs AB har vi en insiktsfull och väl dokumenterad kunskap om fastighetsförvaltning.

Aranäs AB

Skall vara det marknadsledande fastighetsbolaget i Kungsbacka genom utveckling och långsiktig förvaltning av attraktiva och hållbara bostäder och lokaler. En aktiv samhällsbyggare och fastighetsägare som verkar för Kungsbackas attraktivitet för både boende och näringsliv. För de kommande tio åren planeras stora investeringar genom förtätning av stadskärnan med både bostäder och lokaler.
Mer information finns på Aranäs AB hemsida. aranas.se

et|icon_check_alt|
Antal lägenheter: 33
et|icon_check_alt|
Antal våningar: 4
et|icon_check_alt|
Förråd: Vinds- och källarförråd ingår