Hållbarhet

Strategi för ekonomisk hållbarhet

Att ta väl hand om vårt befintliga bestånd, men gärna växa genom en kvalitetsinriktad och stabil verksamhet.  Vi utgår ifrån en gedigen byggmästaranda och kompletterar med moderna tankesätt och arbetsmetoder. Med en engagerad affärsutveckling, platt organisation och stabilitet möter vi omvärldens krav. Vi skapar värde för våra kunder, samhället i stort samt för bolaget genom lönsamt engagemang och utveckling av förvaltning, fastigheter.

Strategi för social hållbarhet

Vi bidrar till ett bättre samhälle genom att erbjuda kundanpassade produkter med kvalitet. Vi arbetar långsiktigt med ett kundfokus som omfattar trygghet, trivsel och långvariga relationer. Vi visar respekt för individen, våra kunder, samarbetspartners och medarbetare.

Strategi för miljömässig hållbarhet

Vi verkar för en långsiktigt miljömässig hållbarhet och ska minska miljöbelastningen i våra fastigheter. Genom en affärsmässigt miljöeffektiv förvaltning och byggnation utvecklar vi kontinuerligt våra produkter och tjänster.

Ivar Kjellberg Fastighets AB är certifierad i enlighet med ISO standards för Kvalitet (9001:2015) och Miljö (14001:2015).

Vårt certifikat, Ivar Kjellberg Fastighets AB.

Vår kvalitetspolicy finns att läsa här.

Vår miljöpolicy finns att läsa här.

Antal lägenheter: 33
Antal våningar: 4
Förråd: Vinds- och källarförråd ingår