Historia

ÖVER 90 ÅR PÅ HEMMAPLAN

– präglade av kvalitet och omsorg om detaljer och människor

Ivar J. Kjellberg var byggnadssnickaren från Sandhem som i början av 1930-talet startade i liten skala i Göteborg. Omsorg om både arbetsutförande och medarbetare var viktigt. Det gav grunden till personliga, långvariga och goda relationer.

Nu är vi fjärde generationen som bygger hus, förvaltar fastigheter och är med och formar Göteborg. Nya idéer och metoder för utvecklingen framåt men Ivars grundtankar håller än idag. Det har vi trott på sedan starten 1932.

 

VISION

Vår värdegrund, erfarenhet, stolthet och engagemang ska upplevas i all verksamhet. Vi ska skapa nytta för våra kunder, ägare och samhälle och därigenom upplevas som en av de främsta i vår bransch.

Vi vårdar aktivt våra varumärken för framtiden. De står för en sund och engagerad samhällsbyggare med kunskap, intresse och känsla för såväl goda affärer, sund förvaltning och nöjda kunder.
Våra varumärken representerar goda värden, aktivt samhällsengagemang och långsiktiga ambitioner.
Den goda staden är en målsättning för vårt agerande – vi vill både bygga staden och fylla den med liv.

Antal lägenheter: 33
Antal våningar: 4
Förråd: Vinds- och källarförråd ingår