Välkommen till Ivar Kjellberg

– byggande och boende sedan 1932
et|icon_tools|

SERVICEANMÄLAN

Använd serviceanmälan via Mina sidor för synpunkter och felavhjälpande service i din lägenhet, fastigheten, tvättstuga och garage m m.

et|icon_house|

BO HOS OSS

Vår uthyrning sker främst via vår egen intressebank. Här på vår hemsida kan du registrera dig och söka våra lediga lägenheter.

et|icon_question_alt|

FRÅGOR OM BOENDE

Söker du bostad eller är du hyresgäst hos oss kan du läsa mer här om boendefrågor.

Aktuellt

Om Coronaviruset

Så här hanterar vi coronavirusutbrottet

Vi tar utbrottet av covid-19/coronaviruset på största allvar. Vi har handlingsplaner som uppdateras kontinuerligt och de omfattar både våra medarbetare, kunder och besökare.

För dig som bor hos oss

En viktig del i vår verksamhet, som vi värnar om, är kontakten med hyresgäster, bostadssökande och entreprenörer.
Men för att undvika smittspridning ber vi dig som vill komma i kontakt med oss att ringa på 031-799 84 84 eller maila kundservice@kjellberg.se istället för att besöka oss.

  • Vi kommer just nu enbart att åtgärda akuta serviceanmälningar (som exempelvis vattenläckor) för att minska antalet sociala kontakter. Fastighetsskötaren kommer att kontakta varje hyresgäst som gör en serviceanmälan för att stämma av hur brådskande ärendet är. Innan ett akutbesök kommer han att förhöra sig om någon sjuk person eller person i riskgrupp finns i lägenheten innan ev. besök genomförs. Våra fastighetsskötare kommer övrig tid att arbeta med underhåll av allmänna ytor och utemiljöer. Alla serviceanmälningar som inte är akuta ber vi dig att vänta med tills läget ser annorlunda ut. Följ gärna informationen här på vår hemsida.
  • Vi har gett våra lokalvårdare instruktioner om att prioritera avtorkning av ytor som många hela tiden berör, som trapphandledare och hisstavlor.
  • Vi har uppmanat våra medarbetare att inte hälsa genom att ta i hand och att hålla säkerhetsavstånd till besökare och hyresgäster, allt av hänsyn till smittorisken.
  • Göteborgs Stad har meddelat att sophämtningen kan påverkas av coronaviruset, om många chaufförer blir sjuka samtidigt. Om det skulle bli förseningar eller andra störningar i sophämtningen kan du läsa om det här.
För de som arbetar hos oss

För medarbetarna gäller säkerhetsrekommendationer, som exempelvis rekommendationer kring resor utomlands och karantän om man besökt länder med smittorisk. Vi informerar också om hygienråd och vikten av att stanna hemma om man är sjuk.

Vi följer utvecklingen och myndigheternas råd noga och uppdaterar våra handlingsplaner löpande efter behov. Du hittar uppdaterad information hos Folkhälsomyndigheten och MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Information på andra språk/Information in other languages, read more at 1177.

Behöver du hjälp?

Tillhör du en riskgrupp? Behöver du hjälp med att till exempel handla mat eller receptfria läkemedel? Eller är du orolig och vill prata med någon? Då kan du kontakta Svenska Röda Korset. Läs mer här.

Tyck till om ditt boende!

Vi vill veta vad du tycker om ditt boende! Nu är det återigen dags för hyresgästenkäten, med frågor om allt ifrån bemötande till inomhusklimat. Som vanligt är det hälften av hyresgästerna som får den i år, eftersom vi gör undersökningen vartannat år i våra hus. I år kommer vi tyvärr inte att dela ut enkäten personligen – detta av hänsyn till dig som hyresgäst.

Tack vare det mycket detaljerade underlaget vi får från enkäten har vi under de gångna åren kunnat fokusera på det kunderna vill ha – hyresgästenkäten hjälper oss att göra insatser på ställen där de verkligen behövs!

Hänt sedan sist
När vi mätte hyresgästernas nöjdhet förra året fick vi ett otroligt fint resultat. Vårt Serviceindex blev hela 87,5%, vilket är bland de bästa resultaten i Sverige för ett bostadsbolag av vår storlek. Serviceindex fångar in vad du som hyresgäst upplever i mötet med våra medarbetare och våra tjänster. Där mäts om du upplever dig tagen på allvar, om det är tryggt och säkert, rent och snyggt samt om du får den felavhjälpande service du efterfrågar. Men vi ger oss inte. Sedan sist har vi arbetat hårt med att försöka förbättra det hyresgästerna upplever kan göras snäppet bättre – bland annat nivån på städningen där vi har förtydligat instruktioner till städbolaget, startat upp desinficering av allmänna ytor och noggranna ronderingar i tvättstugor och andra gemensamma utrymmen i husen.

Vad händer när jag har svarat?
Siffror löser ingenting. Människor löser problem. Det är naturligtvis nödvändigt att mäta för att få en bild av vad hyresgästerna tycker, tänker och önskar. Däremot måste man se till att det ”händer” efter att svaren kommit in. Vi på Ivar Kjellberg Fastighets AB har arbetat fram en bra och effektiv process för att få till det. När resultatet är klart i mitten av november hanterar vi det på områdesnivå och i små grupper av medarbetare, inklusive fastighetsskötaren i området som oftast är den som har mest koll på status och insatser. Då skapas en handlingsplan med aktiviteter vi kan bocka av och följa upp att de blir gjorda. Självklart kommer vi att återkoppla då, både om hur det gick och vad vi planerar för att möta alla synpunkter.

Nöjda kunder A och O
Alla blir vinnare när folk trivs och mår bra, vare sig det är i hemmet eller på jobbet. För att uppnå en hög kundnöjdhet är den bästa början att lyssna på dig som bor och faktiskt är expert på hur det fungerar. Så hjälp oss att bli bättre – tyck till!

Höstnumret ute nu

Höstnumret av vår hyresgästtidning Mervärden landar snart i din brevlåda. Här hittar du alltid nyheter, korta reportage, matnyttiga tips och information om vad som är på gång där du bor. Du som är hyresgäst får Mervärden per post fyra gånger om året. Du kan såklart också läsa den digitalt här på hemsidan.

Digital tvättbokning

Du som har en digital tavla för tvättstugebokning där du bor – nu kan du boka tvättid digitalt. Du kan boka direkt via dator, telefon eller platta utan att behöva ta dig till tvättbokningstavlan.

Var bokar jag tvättid digitalt?

Hur får jag mina användaruppgifter?
Maila till vår kundservice på kundservice@kjellberg.se, ange namn och adress, och skriv att du vill ha dina användaruppgifter till den digitala tvättstugebokningen. De mailar då dina användaruppgifter tillbaka till dig.
Om du är osäker på hur du använder tjänsterna och funktionerna kan du läsa mer i denna manual

Hur många tider kan jag boka?
Du kan boka en tid i taget. Du kan inte boka en ny tid förrän du tvättat på den tid du har. Det vanligaste är att du kan boka max fem pass i månaden. Kom därför ihåg att boka av tvättid du inte kan/vill använda, annars förlorar du det tvättpasset!

Om jag inte vill/kan boka digitalt då?
Du kan också boka direkt på bokningstavlan, precis som innan.

E-signering av kontrakt

Nu inför Ivar Kjellberg Fastighets AB elektronisk signering av hyreskontrakt. Fördelen för hyresgästen är att man kan skriva under avtalet precis när och var man vill. Man får ett mejl med en länk. Där kan man läsa avtalet och signera med BankID. Efter signering lagras det signerade avtalet i vårt fastighetssystem.

Med elektronisk signering kan vi säkerställa att det är rätt person som skriver under, och att alla avtal finns på en och samma plats. Signeringen håller dessutom samma juridiska validitet som ett avtal på papper.

Möjligheten till elektronisk signering av avtal är ett viktigt steg i vår digitaliseringsprocess. Digitaliseringen handlar mycket om att säga ja till möjligheter som kan utveckla verksamheten. Tiden vi sparar på minskad administration betyder att vi kan höja kundnöjdheten ytterligare genom fler personliga möten, som gårdsträffar och inflyttningsbesök. Dessutom sparar vi miljön med minskade pappersmängder och pengar på portokostnader.

Möjligheten att teckna hyresavtalet på traditionell väg finns såklart fortfarande kvar för de som vill och för de hyresgäster som inte har BankID.

Fler betalar digitalt

Tack för att du bidrar till en smartare vardag!

Nu är det ungefär 80% av våra hyresgäster som betalar sin hyra digitalt – via e-post, autogiro, E-faktura eller Kivra. Vår gemensamma insats har alltså gett resultat – vi minskar pappersförbrukningen och gör en insats för klimatet. Inte nog med det – den betyder att vi, som utlovat, ger 5000 kronor till WWF:s insatser med trädplantering. Om du inte redan gör det, bidra du också – gå in på vår hemsida och anmäl dig till digital hyresbetalning redan idag!

SÖKER DU GARAGEPLATS?

I vårt nyrenoverade garage på Thorildsgatan i Vasastaden finns både reserverade och oreserverade platser, från 1500 kr/månad. Här kan vi också erbjuda MC-platser.

Har du tröttnat på att leta efter parkering i stan och är intresserad av en plats i garaget? Kontakta vår Kundservice via e-post kundservice@kjellberg.se eller via tel. 031-799 84 84 så hjälper vi dig!

Mer information om våra parkeringar.

Återvinn dina kläder

Från och med den 20 april startar vi ett pilotprojekt i två av våra fastigheter – Jungmansgatan och Kvilletorget 4-14. Det handlar om att erbjuda våra hyresgäster möjlighet att källsortera sina trasiga och begagnade kläder, genom insamIingsbehållare i tvättstugorna. Projektet kommer att pågå i tre månader, sedan utvärderar vi om det varit uppskattat och fungerat, för att se om det ska fortsätta och utökas till flera av våra fastigheter.

Varför klädåtervinning?
I många av våra bostadsområden erbjuder vi olika typer av källsorteringsmöjligheter, men hittills inte för textilier. I Sverige konsumerar vi, enligt Naturvårdsverket, ungefär 13 kilo textilier per person och år och endast 20 % av detta går till återanvändning, resten förbränns. Så ur miljöperspektiv är det ett stort resursslöseri att textilavfall inte särskiljs från brännbart. Även återanvändning av begagnade textilier har blivit mycket populär bland konsumenter och second hand-aktörer de senaste åren. Miljövinsten är även här stor och omedelbar om man jämför fortsatt användning med miljöbelastningen vid nyproduktion av textilier.

Vi samarbetar med Human Bridge
I tvättstugorna kommer vår samarbetspartner Human Bridge att sätta behållare för textilinsamling, som de tömmer regelbundet. Human Bridge är en biståndsorganisation, som arbetar med att samla sjukvårdsmaterial och textilier. Textilierna skänks en del till försäljning i deras secondhandbutiker, vars överskott går till att samfinansiera Human Bridges insatser. En del går vidare till behövande i Afrika och Östeuropa eller säljs för att bekosta social verksamhet för utsatta människor. En del textilier säljs även till utvalda sorteringsanläggningar, vilket i sin tur också genererar pengar till biståndsinsatser. De textilier som inte kan återanvändas återvinns genom att fibrerna tas till vara och används i tillverkning av nya produkter som madrasser, filtar och isoleringsmaterial i bilindustrin. Human Bridge bildades 2001 av Läkarmissionen och Erikshjälpen och finansierar sitt biståndsarbete genom förädling och försäljning av textilier.

Vad kan du källsortera i behållarna?
Du kan lämna:
Begagnade kläder, plagg, underkläder, sängkläder, handdukar, hushållstextilier. Endast hela skor (om möjligt i par och hopknutna) hattar, filtar, handväskor, bälten, accessoarer.

Du kan inte lämna (på grund av att metoder för återvinning saknas):
Mattor, mattrester, madrasser, blöta och/eller starkt nedsmutsade textilier, trasiga skor, små tygrester, skrädderiavfall, textilproduktionsavfall t.ex. tillskärningsrester, trasiga paraplyn, trasiga regnkläder (består av plastmaterial) eller trasiga skinnkläder (organisk hud), resväskor, korgar, kuddar, täcken, förpackningsmaterial, övriga uppenbart icke textila materialslag.

 

Öppettider

Kontoret på Jungmansgatan har följande öppettider:

Måndag 08:00 – 16:00
Tisdag 08:00 – 18:00
Onsdag 08:00 – 16:00
Torsdag 08:00 – 16:00
Fredag 08:00 – 16:00

Lunchstängt varje dag 12:00 – 13:00

Vid akuta ärenden kontakta SOS Alarm, tel. 031-703 14 50

Vårt miljöarbete

Nu kör vi elbilar – en del av vårt miljöarbete!
Våra servicebilar bidrar numera med mindre ljudstörningar och mindre utsläpp.
Tack vare våra lokala Boservicekontor och våra medarbetares vilja att planera sitt arbete med miljöhänsyn bidrar vi alltmer till ett långsiktigt hållbart samhälle.

I samband med energideklarationen som vi gör vart 10:e år, gör vi en större genomlysning av miljöpotentialer i våra fastigheter. Detta har i närtid resulterad i att vi bytt ut stora delar av våra trapphusbelysningar till miljövänliga LED armaturer men har kvar ett grundljus av trygghetsskäl för våra hyresgäster.

Vi vill tacka dig som valt att börja betala din hyra digitalt för hjälpen i vårt miljöarbete!

Till dig som inte använder dig av e-faktura, autogiro eller Kivra utan fortfarande får postade avier:
Vi vill passa på att framföra vår önskan att du tar steget att börja använda dig av avier digitalt. Stort tack på förhand!

HYRESFÖRHANDLINGARNA 2020

När det här skrivs har vi just fått besked om vad de nya hyrorna för 2020 blir för merparten av våra hyresgäster.
Det är Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och RCB som förhandlar om hyrorna för oss.
Den nya hyran kan du som hyresgäst se på avin för juli månad.
Hyran börjar gälla från den 1 maj vilket innebär att vi tar ut retroaktiv hyra för maj och juni på avierna för juli och september.

TV-sändningarna blir digitala

Den 8 september 2020 går vår tv-leverantör Com Hem över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu. I god tid innan övergången börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta behöver du inte göra något. Läs mer hos Com Hem.

Vi var nominerade

Vi är stolta och glada över att lyckats vara bland de nominerade till Högsta Serviceindex av Aktivbo för 2019 års hyresgästenkät. Varje år delar vi ut enkäten från Aktvibo till våra bostadshyresgäster som får svara på frågor om hur de trivs med sitt boende och oss som förvaltare. Stort tack till alla er hyresgäster som gett oss så fina omdömen i 2019 års enkät!

Vi gratulerar Aranäs Fastigheter AB som på nytt tog hem första priset. 

Ekonomiassistent

Vi söker en vikarierande ekonomiassistent

Har du examen inom ekonomi och ett intresse för att arbeta med siffror? Är du noggrann som person, bra på att strukturera och planera ditt arbete men samtidigt nytänkande? Jobba hos oss! Just nu söker vi en vikarierande ekonomiassistent, gärna med erfarenhet från bygg- och/eller fastighetsbranschen.  

Läs mer här och sök tjänsten redan idag!

Välkommen till ett personligt familjeföretag!

Byggmästaren Ivar J. Kjellberg lärde sig bygga från grunden. Såväl hus som företag.
Han satte stilen och lade grundvärderingarna. Kvalitet – Långsiktighet – Omtanke.
Ett familjeföretag i tredje generationen. Filosofin är densamma och omfattar inte bara våra medarbetare och kunder utan också konsulter, entreprenörer, leverantörer, kommuner, myndigheter, kreditgivare och samhället i stort.
Nu har vi arbetat sedan 1932 med tillämpad kvalitet och service i byggande och fastighetsförvaltning. En förening av mjuka värden i mänskliga relationer och hårda värden i fastigheter. Att arbete på lång sikt, är att göra rätt för sig och att hålla det man lovar. Det skall kännas rätt i magen. Kvalitet är det som lönar sig både i produkter, tjänster och relationer.

et|icon_house|

KONTOR

Jungmansgatan 15, Göteborg

et|icon_phone|

Kundservice

et|icon_mail|
et|icon_check_alt|
Antal lägenheter: 33
et|icon_check_alt|
Antal våningar: 4
et|icon_check_alt|
Förråd: Vinds- och källarförråd ingår