Slide 1
FRÅGOR OCH SVAR

Här har vi samlat information om vad som gäller hos oss för dig som hyresgäst och för dig som söker bostad.

Om du inte hittar svaret på din fråga kan du titta i vår Hyresgästpärm annars är du välkommen att kontakta kundservice på telefon 031-799 84 84 eller via e-post kundservice@kjellberg.se

FÖR VÅRA HYRESGÄSTER

Om du får akut avloppsstopp, översvämning eller en helt strömlös lägenhet och du behöver akut hjälp efter kontorstid, ring då SOS alarm på telefon 031-703 14 50.

Betala hyran - gärna digitalt

Du får din hyresavi varje månad och på det sätt som du har valt. Du är skyldig att betala din hyra i tid. Skulle du få problem av något slag, kontakta oss direkt!

Behöver du göra din inbetalning manuellt, eller är du osäker på om din betalning har fungerat? Logga in på Mina sidor där du kan se gällande OCR-nummer för din avi och om din hyra har blivit betald. Du kan också kontakta kundservice på 031-799 84 84 så hjälper vi dig att ta fram ditt OCR-nummer. Tänk på att det är ett unikt OCR-nummer på varje avi och du kan inte använda en gammal avi.

Autogiro
För att betala din hyresavi genom autogiro skickar du in blanketten som du hittar här.

När du har ansökt om autogiro och blivit ansluten får du en ny hyresavi hemskickad. Den ser ut som tidigare med ett undantag, på inbetalningsdelen står det “makulerad p g a autogiro” istället för ett belopp och då vet du att från och med nu fungerar ditt autogiro. Autogirot dras den sista vardagen i månaden.

På förfallodagen ska hyresbeloppet finnas tillgängligt på ditt bankkonto för att kunna överföras från ditt konto till Ivar Kjellberg Fastighets AB. Saknas täckning på det aviserade beloppet på ditt konto annulleras autogirobetalningen och en egen insättning måste göras.

E-faktura
För att betala din hyresavi via e-faktura söker du upp Ivar Kjellberg Fastighets AB i din internetbank.

Kivra
För att betala din hyra genom Kivra behöver du bara registrera dig hos Kivra och din hyresavi kommer att hamna där automatiskt. Läs mer om Kivra på deras hemsida, kivra.com Deras kundtjänst når du på tel. 0770-457 000.

Digital tvättstugebokning

I våra fastigheter som har digital tvättestugebokningstavla går det även att boka tvätttid direkt via dator, telefon eller platta utan att behöva ta dig till bokningstavlan.

Var bokar jag tvättid digitalt?

Du kan boka digitalt genom:
 
Hur får jag mina användaruppgifter?

Maila till vår kundservice på kundservice@kjellberg.se, ange namn och adress, och skriv att du vill ha dina användaruppgifter till den digitala tvättstugebokningen. De mailar då dina användaruppgifter tillbaka till dig.
Om du är osäker på hur du använder tjänsterna och funktionerna kan du läsa mer i denna manual.

Hur många tider kan jag boka?

Du kan boka en tid i taget. Du kan inte boka en ny tid förrän du tvättat på den tid du har. Det vanligaste är att du kan boka max fem pass i månaden. Kom därför ihåg att boka av tvättid du inte kan/vill använda, annars förlorar du det tvättpasset!

Om jag inte vill/kan boka digitalt då?

Du kan också boka direkt på bokningstavlan, precis som innan.

Avflyttning

Blankett för uppsägning av hyreskontrakt hittar du här. Du får gärna ange orsak till varför du flyttar.

Uppsägningstiden är tre månader och gäller med början från närmaste månadsskifte. Vid dödsfall har dödsboet rätt till en månads uppsägningstid. Det gäller endast om uppsägningen inkommer inom en månad efter det att hyresgästen har avlidit. Blankett för när hyreskontrakt sägs upp av dödsboet hittar du här.

Avflyttningsbesiktning
Några veckor efter uppsägningen gör vi en avflyttningsbesiktning, där vi vill att du medverkar. Vi tittar över samtliga rum i lägenheten.

Visning för nya hyresgäster
Under uppsägningstiden behöver tilltänkta hyresgäster få se lägenheten och du är ansvarig för att lägenheten kan visas. Om du själv inte har möjlighet att visa kan vi hjälpa dig med det. Det telefonnummer som du anger på uppsägningsblanketten kommer att lämnas ut till de som får visningserbjudande. Rutiner för dig som ska visa respektive blir erbjuden visning under coronakrisen hittar du här.

Avflyttningsstädning
Lägenheten ska lämnas väl flyttstädad på avflyttningsdagen. Glöm inte att städa ur förråd och eventuell balkong/uteplats. Till din hjälp har vi en checklista som du hittar här. Vi gör en gemensam besiktning på avflyttningsdagen.

Gör en flyttanmälan hos Skatteverket så att du får rätt bokföringsadress. Mer information hittar du på www.skatteverket.se/flyttanmalan


Uppsägning och nyckelhantering – garageplats
Glöm inte att säga upp ditt garage samtidigt som du säger upp lägenheten, om du inte tänkt behålla det. Uppsägningstiden för garageplats är också tre månader. Blankett för uppsägning av p-plats/garage hittar du här.

Du både hämtar och lämnar tillbaka nycklar till garage på vårt kontor på Jungmansgatan 15, förutom när det gäller Vegagatan, där nyckelutlämning och tillbakalämning görs på Newsecs fastighetsskötarexpedition på Nordostpassagen 5 B (tel: 031-12 80 38 måndag till fredag kl 12 – 12.30, övrig tid telefonsvarare).

Inflyttning

När det börjar närma sig inflyttning i den nya lägenheten, får in- och avflyttande hyresgäst datum och tid för en funktionsbesiktning. 

Om den första i månaden infaller på en helgdag, har man som inflyttande hyresgäst tillträde efter klockan 12.00 första arbetsdagen efter helgdag.

Avflyttande hyresgäst lämnar över alla nycklar och fastighetsskötaren går igenom lägenheten, tittar så att det inte finns några skador och att lägenheten är rätt städad. Det är också viktigt att du som inflyttande hyresgäst tittar så att du är nöjd med städningen. Fastighetsskötaren informerar dig också om huset, bostadsområdet och annat du behöver veta om ditt nya boende.

Första hyresavin skickas till dig i god tid innan förfallodatum, som är den siste i varje månad. Hyran betalas i förskott per månad.

Adressen ändrar du genom att ringa till Svensk adressändring på telefon 020-97 98 99, eller anmäla flytt via deras hemsida www.adressandring.se.

Du behöver välja leverantör för hushållselen, som du betalar för separat. De vill ofta veta fastighetsbeteckning och skatteverkets lägenhetsnummer. Båda hittar du på ditt lägenhetskontrakt.

Hyra ut i andra hand

För att du som hyresgäst ska ha rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand under en begränsad tid, måste du ha godtagbara skäl, exempelvis studier/arbete på annan ort eller provsamboende. Skälet ska styrkas med intyg alternativt personbevis med sambos personnummer och adress när det gäller provsamboende. Om det gäller arbete eller studier på annan ort, ska orten ligga längre bort än vad som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, det vill säga mer än cirka åtta-tio mil och en restid som överstiger en och en halv timme per dag enkel väg.  Det ska också handla om arbete under en begränsad tid/tillfälligt arbete. Prov samboende godkänner vi max ett år, inkluderat uppsägningstiden som är tre månader. Tänk på att vi inte godkänner uthyrning i andra hand av lägenheten om du sagt upp den. Period för uthyrning i andrahand måste vara minst 3 månader. Vi godkänner inte kortare period.

När du har bestämt dig för att hyra ut din lägenhet i andra hand, fyll i ansökan, som du hittar här. Ansökan samt intyg och eventuell fullmakt (vid utlandsvistelse) samt kopia på andrahandsavtal  skickar du  in till oss, och du måste vänta på vårt skriftliga godkännande. I andrahandsavtalet är det viktigt att det framgår hyresbelopp, hyresperiod samt en uppsägningstid mellan dig och andrahandshyresgästen. Handläggningstid är cirka sex veckor,  så var ute i god tid!

Tänk på att du är ansvarig både ekonomiskt och juridiskt över lägenheten, även under tiden din andrahandshyresgäst bor där. Det är viktigt att du informerar din andrahandshyresgäst om att det inte finns någon möjlighet att ta över en lägenhet som sägs upp av dig, uthyrningen gäller under en begränsad tid.

Inneboende

Att ha någon inneboende är tillåtet om du själv bor i lägenheten och kräver inget tillstånd från oss.

Du själv måste använda lägenheten i beaktansvärd utsträckning, du ska alltså använda lägenheten som din fasta permanenta bostad.

Du upplåter alltså en del av lägenheten till någon samtidigt som du själv bor där och är själv ansvarig för lägenheten. Använder den inneboende lägenheten självständigt anses det som en andrahandsuthyrning och kräver vårt godkännande.

Hyran ska vara en proportionerlig andel av den hyra du själv betalar.

Fråga alltid oss om du är osäker då gränsen mellan inneboende och andrahandsuthyrning ibland kan vara svår.

Vi tillåter inte kortare uthyrning via exempelvis Air BnB.

Du riskerar att förverka din hyresrätt om du tar ut för hög hyra och hyr ut felaktigt.

 

 

Skriva till en person på hyresavtal

När du flyttar in hos oss och står ensam på kontraktet och t ex blir sambo eller gifter dig, så skriver vi inte till någon mer person på hyresavtalet. De är skyddade av giftorätt- och sambolagen och folkbokföringen. Om någon mer bor i lägenheten får de folkbokföra sig med c/o adress, eftersom hyresavtalet styr vad som ska stå på namnskylten.

Säga upp del av hyresavtal

Om ni är två personer som står för ett hyresavtal är båda solidariskt ansvariga för lägenheten. Om någon av er önskar flytta måste vi få reda på det. Den som vill flytta och säga upp sin del av hyresavtalet använder blankett ”del av uppsägning”. Den av er som vill bo kvar ska även skriva på och godkänna på blanketten. Uppsägningstiden är densamma, tre månader.

Söka ny bostad internt

Om du av någon anledning är intresserad av att byta till en annan lägenhet hos oss har du möjlighet att söka ny lägenhet när du har bott i samma lägenhet i minst tre år. Det gör du genom att registrera dig i vår intressebank under fliken “Bostad”/Mina sidor och börja söka lediga lägenheter.

Som hyresgäst hos oss har man ingen förtur då alla söker lägenhet på samma sätt hos oss. Om du vill stå kvar i vår intressebank måste du själv komma ihåg att förnya din ansökan var tolfte månad. Du behöver bara logga in, titta igenom dina uppgifter så att de är aktuella sedan spara.

Byta lägenhet externt

Du har möjlighet att byta din bostad med en hyresgäst hos en annan hyresvärd om du har ett beaktansvärt skäl, till exempel att familjen växer och är i behov av en större lägenhet.

Innan du byter måste du få ett skriftligt godkännande av oss. Handläggningstiden är ungefär två månader. Vi följer hyresnämndens gällande praxis och verkar för en sund och ärlig bostadsmarknad. Blankett för ansökan om byte av lägenhet hittar du här.

Både du och den du byter med ska ha bott i respektive lägenhet i minst 12 månader för att kunna ansöka om byte.

Oriktiga lägenhetsbyten

Om bytesrätten missbrukas på så sätt att hyresgästen lämnar eller tar emot en särskild ersättning, d v s annan ersättning än hyra, vid överlåtelse av hyresrätten eller begär särskild ersättning för överlåtelse av hyresrätten är hyresrätten förverkad. Hyresvärden kan då säga upp hyresgästen till omedelbar avflyttning.

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp efter kontorstid kontakta SOS alarm
Vid avloppsstopp, översvämning eller en helt strömlös lägenhet och du behöver akut hjälp efter kontorstid, ring SOS alarm på
telefon 031-703 14 50.
En dålig TV-bild anses inte akut och är därför inte anledning för  jourutryckning.

Stopp i avloppet?
Vid stopp i avlopp kontakta genast fastighetsskötaren, efter kontorstid om det är akut ring SOS alarm på telefon 031-703 14 50. Golvbrunnen ska rensas och rengöras med jämna mellanrum. Spola endast ner toalettpapper i toaletten. Blöjor, bomullspads, tamponger, kattsand, hår och annat orsakar stopp i avloppet och medför stora kostnader. Du som hyresgäst kan bli ekonomiskt ansvarig för eventuella reparationer om du varit oaktsam.

Skadedjur?
Misstänker du att du fått in skadedjur i din bostad, kontakta då Länsförsäkringar direkt på telefon 010-172 97 29 för att boka tid, eller via skadedjur@lansforsakringar.se. Du anger att du bor i ett hus som Ivar Kjellberg äger samt namn och adress. Vi har avtal med dem så det är kostnadsfritt för dig. Vi uppskattar även om du också mejlar till vår kundservice och meddelar att du fått objudna gäster.

 

Att sköta om sin lägenhet

Vi som hyresvärd ansvarar för större åtgärder och fel i fastigheten, de gemensamma utrymmena och gården. Du som hyresgäst ansvarar för att sköta om bostaden så att den håller länge. Vissa saker och fel ska du alltså lösa själv.

Behöver du anmäla ett fel eller brist i din lägenhet?
På Mina sidor kan du logga in och anmäla fel eller brister i din lägenhet dygnet runt – en serviceanmälan. Boservice får då din serviceanmälan direkt och kan därför snabbt åtgärda den. Du kan också följa status på din anmälan. Har du inte tillgång till dator kan du ringa oss på 031-799 84 00.

OBS! Glöm inte att uppdatera dina kontaktuppgifter så att vi kan nå dig via telefon eller e-post.

Behöver du hjälp med enkla arbeten i lägenheten?
Om du själv inte har möjlighet, eller inte har någon anhörig som kan hjälpa till, kan vi utföra vissa arbeten mot en kostnad. Här hittar du vilka arbeten det gäller och prislista.

Barnvagnar & cyklar

I en del av våra hus finns särskilda barnvagnsrum där du kan förvara barnvagnen. Om det inte finns ett barnvagnsrum i huset ska barnvagnen förvaras i ditt förråd eller i bostaden. På grund av brandrisk ska trappuppgångar hållas fria från lösa föremål.

Din cykel ska parkeras i de cykelställ som finns utanför ditt hus eller i ditt cykelrum om detta finns i just ditt hus. De cyklar som förvaras i cykelrummet och cykelstället ska vara hela och fungerande. Tänk på att man inte får förvara motorfordon i cykelrummen på grund av brandrisken.

FÖR VÅRA BOSTADSSÖKANDE

Här har vi samlat några vanliga frågor för dig som söker bostad hos oss.

INTRESSEBANK

Vi har en egen intressebank, och du söker bostad genom att göra en  intresseanmälan på Mina sidor.

SÖKA BOSTAD

Om du får ett erbjudande om en lägenhet skall du svara på erbjudandet. Om du låter bli att svara på tre erbjudanden som du får eller om du tackar nej till fem erbjudande så spärras din intresseanmälan i sex månader.

Hur vi väljer hyresgäst

Hur vi väljer hyresgäst kan du läsa mer om i under Söka bostad.

Kom ihåg att uppdatera din intresseanmälan

Var tolfte månad måste du komma ihåg att själv uppdatera och förnya din intresseanmälan. Det gör du genom att logga in med ditt personnummer och lösenord på ”Mina sidor”.

Se regelbundet över och uppdatera alla dina uppgifter. Speciellt viktigt att tänka på är:

  • Kontaktuppgifter – viktigt att se till att du skrivit in rätt e-post och telefonnummer, för att vi ska kunna kontakta dig om vi skulle vilja erbjuda dig visning på en lägenhet.
  • Inkomstuppgifter – för att kunna avgöra om du kan bli aktuell som hyresgäst. Tänk på att du ska ange hushållets sammanlagda inkomst innan skatt per år som inkomst.
  • Vem är du? Berätta gärna lite om dig själv och gärna varför du söker bostad i ett visst område. För oss är det viktigt att våra hyresgäster trivs i området och i lägenheten, och det påverkar även hur vi väljer vem som får kontraktet.

Hur lång tid tar det att få bostad?

Detta är tyvärr omöjligt att svara på hur lång tid det kan ta att få bostad, eftersom det beror på många olika saker – exempelvis hur många lägenheter som kommer ut för uthyrning och hur många som söker just den lägenheten. För närvarande är det många sökande på bostadsmarknaden i Göteborg vilket gör att det kan dröja länge innan man blir erbjuden en lägenhet.


När jag varit på visning – när får jag besked om jag får kontraktet?

Efter sista svarsdatum (som du hittar på visningserbjudandet) kommer du att få besked via e-post. Har vi fler frågor kommer vi att ringa dig.  Vi erbjuder alltid visning till  flera personer.

Vi vet och förstår att du är nyfiken och undrar hur det går, men tänk på att det inte går snabbare för att du ringer och undrar.

Vilka inkomstkrav har ni?

För att kunna få en bostad hos oss ska du ha fast inkomst och den kan komma från arbete, pension, a-kassa eller studiemedel.

Hushållets totala årsinkomst brutto ska uppgå till lägst tre gånger årshyran. Vi godkänner inte försörjningsstöd som inkomstkälla.

Borgensförbindelse

Om du har studiemedel, a-kassa eller en visstidsanställning och saknar boendereferenser sedan tidigare, kan vi i vissa fall kräva en borgensförbindelse. En borgensförbindelse som tecknas i samband med ett hyresavtal omfattar bland annat hyra, misskötsel, skadestånd, inkassokostnader och kostnader för eventuell avhysning.

Om det är aktuellt med en borgensförbindelse ska ett borgensunderlag fyllas i av borgensmannen gällande inkomstuppgifter, anställning, boendeform m m. Här kan du se hur en blankett för borgensförbindelse ser ut och läsa mer om vad en borgensförbindelse innebär.

Korttidskontrakt-hur funkar det?

I flera av våra bostadsområden, speciellt i Kvillestaden, planeras omfattande ombyggnationer och renoveringar under de närmaste tio åren. Detta innebär att ett antal av våra lägenheter hyrs ut på så kallade korttidskontrakt.

Inget besittningsskydd
Med ett korttidskontrakt har du inget besittningskydd, utan är skyldig att flytta ut när ditt kontrakt går ut. Du har då tre månaders uppsägningstid. Avstående från besittningsskydd ska undertecknas i samband med att korttidskontraktet undertecknas.

Hyrs ut i befintligt skick
Lägenheterna med kortidsavtal hyrs ut i befintligt skick och endast nödvändiga reparationer utförs, exempelvis stopp i avlopp. Du kan inte beställa standardhöjande åtgärder i dessa lägenheter.

Intressebanken – din samlade registeringstid finns kvar!
Hyr du en lägenhet på korttidskontrakt raderas inte den tid du varit registrerad i vår intressebank, vilket den däremot gör när du får ett vanligt förstahandskontrakt.

Varför hyr vi ut på korttidskontrakt?
För att ha tillfälliga boenden att erbjuda våra hyresgäster med tillsvidareavtal under en renovering hyr vi ut ett antal av våra lägenheter på korttidskontrakt. Även lägenheter i områden som är aktuella för renovering hyrs ibland ut på korttidskontrakt fram tills dess att projektet startar, för att minska behovet av evakueringslägenheter.
Vid en renovering väljer en del personer att flytta permanent och andra flyttar tillbaka till sin nyrenoverade lägenhet igen. Många av de lägenheter som i dag hyrs ut på kort tid kommer alltså sedan att bli vanliga förstahandskontrakt igen.

Så här annonseras korttidskontrakt på hemsidan
Korttidskontrakten finns precis som alla andra lägenheter på vår hemsida under Lediga lägenheter. I listan är de markerade med en röd ikon i form av en klocka, så att man ser att det är ett korttidskontrakt. I texten står också tydligt att det är ett korttidskontrakt.

Hur länge får jag bo i en lägenhet med korttidskontrakt?
Vi skriver korttidskontrakt så att det löper på tre månader i taget, med tre månaders förlängning om avtalet inte sägs upp. Den totala längden på ett korttidskontrakt kan variera stort. Ofta kan vi inte tydligt säga hur länge man kan bo kvar, eftersom det beror på ombyggnadsprocessen som i sin tur är beroende av bygglov och mycket annat. Eftersom man inte kan avtala om avstående av besittningsskydd längre än fyra år, är det max fyra år lägenheten kan vara korttidskontrakt.

Renovering av lägenhet

När du blir erbjuden kontrakt på en lägenhet uppkommer ibland frågor kring lägenhetens skick. Så här arbetar vi:

En besiktning görs i samband med att lägenheten blir uppsagd. Den ger oss en uppfattning av om något bör åtgärdas. Information om besiktningen får du av bostadsuthyraren. I samband med inflyttningen gör vi en andra besiktning. Den innebär ofta inte någon ändring av tidigare beslut – om inte uppenbara skador upptäcks.

Om vi har bestämt att lägenheten behöver åtgärdas på något sätt, exempelvis tapetsering, golvslipning eller liknande, kommer det arbetet att utföras efter att du flyttat in.

Antal lägenheter: 33
Antal våningar: 4
Förråd: Vinds- och källarförråd ingår