Inför inflyttning- och avflyttning

Inflyttning till nya lägenheten
Gör din flyttanmälan i god tid före flytten. Anmälan gör du enklast på adressandring.se För att en anmälan ska gå igenom behöver du ange kommunens fyrsiffriga lägenhetsnummer som står på ditt hyresavtal, till exempel 1201. Innan du flyttar in i lägenheten måste du teckna ett el abonnemang för hushållsel och avsluta ditt gamla abonnemang på din förra adress. Kontakta Göteborgs energi som är nätleverantör, goteborgenergi.se alternativt telefon 031-62 60 00. Detta gäller inte för dig som flyttar till en lägenhet där fastigheten står för elavtalet och kostnaden för hushållsel tas ut på din hyresavi.

Du måste ha en hemförsäkring. Om du inte har en hemförsäkring och en skada eller olycka inträffar kan det bli mycket kostsamt för dig.

När det börjar närma sig flytt till den nya lägenheten kallas in- och avflyttande hyresgäst till en besiktning. Om den 1:a infaller på en helgdag sker inflyttningen första arbetsdagen efter helgdag. Avflyttande hyresgäst lämnar över nycklar och fastighetsskötaren går igenom lägenheten och tittar så att det inte finns några skador och att lägenheten är välstädad.

Fastighetsskötaren sätter upp din namnskylt och informerar om huset och gemensamma utrymmen. Lägenheten är en bostad och därför tillåter vi inga lappar eller dekaler på våra lägenhetsdörrar, exempelvis företagsnamn.

Hyran ska betalas i förskott varje månad. Till exempel hyran för juli månad ska betalas senast sista bankdagen i juni månad. Använd angivet OCR nummer för respektive månad om du betalar manuellt. Förutom manuell inbetalning kan du välja at betala din hyra via autogiro, E-faktura och vi är även anslutna till den digitala brevlådan Kivra.

Vid en flytt blir det alltid skräp. Flyttkartonger kan sorteras i miljörummet men grovsopor som exempelvis möbler och lampor får inte slängas där utan måste köras iväg till närmsta återvinningscentral.

När du flyttar ifrån lägenheten
Uppsägningen måste vara skriftligen och oss tillhanda innan sista vardagen i månaden och tre (3) kalendermånaders uppsägningstid gäller. Vid dödsbo gäller en (1) kalendermånads uppsägningstid om uppsägningen kommer oss tillhanda inom en månad efter att hyresgästen har avlidit. I annat fall är det tre (3) månader som gäller enligt hyreslagen.

Den första besiktningen som sker är en förbesiktning och den sker strax efter att du har sagt upp lägenheten. Den gör vi för att få kännedom om lägenhetens skick och eventuella skador i lägenheten.

Under uppsägningstiden är du skyldig att se till att lägenheten kan visas för tilltänkta intressenter. Glöm inte att ange telefonnummer på uppsägningen som vi kan lämna ut till sökande. Om du själv inte kan visa lägenheten är du välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig med det.

När det börjar närma sig flytt från lägenheten kallas du och inflyttande hyresgäst till en besiktning.  När du flyttar ska du lämna lägenhet, förråd och eventuell balkong/uteplats väl flyttstädad. Komihåglista för flyttstädning finns till din hjälp.

Vid avflyttningsbesiktningen går fastighetsskötaren igenom lägenheten och ser över så att det inte finns några skador och att lägenheten är väl flyttstädad och därefter återlämnas alla nycklar som hör till lägenheten.

Det är viktigt att du närvarar vid besiktningen på avflyttningsdagen. Om du själv inte kan närvara vid slutbesiktningen så rekommenderar vi att du skickar ett ombud.

Antal lägenheter: 33
Antal våningar: 4
Förråd: Vinds- och källarförråd ingår