[wpseo_breadcrumb]
Vi bryr oss om vad du tycker!

Vi delar ut enkäten varje år men bara till vartannat trapphus. Vi hoppas detta kommer få fler att svara. Enkätsvaren är ett viktigt verktyg för oss i vårt arbete med att möta våra kunders önskemål och samtidigt ett viktigt instrument när vi ska prioritera våra resurser.

Resultat i för årets hyresgästenkät!
87,2 % av våra kunder är nöjda eller mycket nöjda med vår service. Vi är både stolta och glada över att resultatet är ännu lite bättre än föregående år.
I vår strävan att vara en god förvaltare för både människor och hus är denna förbättring både viktig och värdefull. Att dessutom hela 97 % av våra hyresgäster trivs med oss gör oss ännu gladare!

Återkoppling kring årets resultat och åtgärder skickas till alla hyresgäster under året.

%

Nöjd kund index

%

Trivs med oss

Antal lägenheter: 33
Antal våningar: 4
Förråd: Vinds- och källarförråd ingår