[wpseo_breadcrumb]
Vi blev godkända vid årets revisioner!

Ivar Kjellberg Fastighets AB fortsätter att vara certifierade i enlighet med ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Bureau Veritas Certifications intygar att vi har ett ledningssystem i enlighet med kvalitets standarden ISO 9001:2008 samt miljö standarden ISO 14001:2004.

Våra certifikat: ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004

Vår avsikt är att dessa certifieringar skall medverka till att säkerställa vårt arbete inom kvalitet och miljö för att öka våra kunders och hyresgästers tilltro till vårt sätt att handlägga enskilda ärenden. En stabil plattform för skapande av trygga hem, kundnytta och framtida MerVärden.

En förutsättning för att ledningssystemet skall förbli ett levande dokument med ständig förbättring – är att alla medarbetare är delaktiga och engagerade vid framtagning av text och innehåll. Så är det hos oss.

Många är också ansvariga för rutinernas innehåll och framtida utveckling.

Med detta kvalitets- och miljömedvetande får vi ett ökat engagemang och ansvars­kännande samt mera arbetsglädje

Antal lägenheter: 33
Antal våningar: 4
Förråd: Vinds- och källarförråd ingår