Hem » Ivar Kjellberg Byggnads AB old » Företagsfakta
Ivar Kjellberg Byggnads AB grundades 1932 av byggmästare Ivar J. Kjellberg. Han startade sitt byggföretag i liten skala där målet inte var volymtillväxt utan att skapa hus han kunde vara stolt över.

Goda relationer är lika viktiga för oss idag som de var för Ivar J. Kjellberg. Det gäller inte bara våra medarbetare och kunder utan också förhållandet till konsulter, entreprenörer, leverantörer, kommuner, myndigheter och kreditgivare. Familjeföretagsarvet innebär kontinuitet, ansvar och stabilitet, vilket leder bort från snabba affärer och kortsiktigt tänkande.

Ivar Kjellberg Byggnads AB är det lokala byggföretaget i Göteborgsregionen. Vi bygger nytt och tänker om. Vi bygger om och tänker nytt. Vår inriktning är nybyggnad av bostadshus, specialhus, ombyggnad, upprustning, underhåll, byggservice och teknisk förvaltningsservice av bostäder, kontor, butiker, skolor samt industri och förvaltningsbyggnader.

Vår affärsidé:
Ivar Kjellberg Byggnads AB erbjuder och utför kundanpassad byggverksamhet i Göteborgsregionen.
Vi arbetar i god byggmästaranda och förtroendefulla samarbeten. Vårt rättesnöre är hög kvalitet i produkter och tjänster.

Rättesnöret är våra program för hög kvalitet och god miljö.

Ivar Kjellberg Byggnads AB är medlem i:

  • BI – Sveriges Byggindustrier
  • GBF – Göteborgs Byggmästareförening
et|icon_check_alt|
Antal lägenheter: 33
et|icon_check_alt|
Antal våningar: 4
et|icon_check_alt|
Förråd: Vinds- och källarförråd ingår