Trivsel och trygghet

Trivsel
För att alla ska trivas tillsammans i ett flerfamiljshus där många bor nära varandra, krävs det både hänsyn och välvilja. I ett flerfamiljshus kan ingen kräva absolut tystnad, vi hör våra grannar och dom hör oss. Hos en barnfamilj är det livligare än hos en pensionär och så måste det få lov att vara. Du ska samtidigt inte behöva acceptera hög musik, skrik och bråk och störande spring i trappor. Trapphusen är inte lekplats eller uppehållsrum. Höga ljudnivåer som stör är inte tillåtet, varken på dagar eller nätter. Lagen ser idag strängt på störningar.

Kontakta oss alltid vid allvarliga störningar, gärna nästa dag så vi får reda på vad som har hänt. Anteckna datum, klockslag och arten av störning. Vi kommer omedelbart meddela den störande hyresgästen att vi inte accepterar ett störande beteende i våra fastigheter. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser, kan bli uppsagd från lägenheten.

Ska du ha en större fest tala om det för grannarna i förväg. Dom har säkert större förståelse och risken för irritation minskar om man är förberedd på en tillfälligt högre ljudnivå. Men det är inte tillåtet att störa obegränsat. Du som hyresgäst ansvarar även för besökande gäster.

Hårda ljud fortplantar sig till övriga delar av huset så undvik att gå med hårda skor inne. Precis som när du borrar eller spikar i väggar. Välj rätt tillfälle till stökiga jobb.

Tänk på att ljudnivån på tv och stereo ska vara inställd på lagom nivå. Tänk på hur du ställer dina högtalare, bara genom att ändra placering kan du förhindra att ljudet fortplantar sig in till grannen.

Ur säkerhetssynpunkt och risk för fukt i fasaden är det förbjudet att montera parabol, markiser m m på våra husfasader och balkonger.

Om du installerar tvättmaskin eller diskmaskin i lägenheten är du ansvarig för att installationen är fackmannamässigt utförd. Tänk på att inte använda maskinerna för sent då störningar från tvättmaskin inne i lägenheten ofta är större än från tvättstugan.

Många vill gärna placera ut blommor och dylikt i våra trapphus, det är inte tillåtet. Allt för att visa respekt för människor som är allergiska och för dom som städar i våra trapphus.

Se till att dörrarna till källare och vind alltid hålls låsta.

Husdjur
Har du husdjur? Din hund eller katt kanske är din bästa vän? För att alla ska trivas i våra hus så måste vi visa hänsyn till varandra när det gäller de gemensamma utrymmena. Låt inte hundar och katter vistas mer än nödvändigt i dessa utrymmen, eftersom många är allergiska. Låt inte din katt förorena i trapphus eller i sandlådor, den är till för barnen, se också till att katten inte går och lägger sig i barnvagnar. Du ansvarar för ditt husdjur.

Katt och hund hår i avloppet är att be om stopp, därför behöver du vara noga med att kamma eller borsta djuret, speciellt då den fäller. Kattsand får absolut inte slängas i WC, den blir som cement i rörkrökarna och orsakar svåra stopp i avloppsstammen.

Låt inte din hund sitta och yla på dagarna när du inte är hemma, det låter så ledsamt! Husdjur får inte störa de andra hyresgästernas boende. Under vistelse utomhus på offentlig plats skall hunden hållas under tillsyn, när det gäller fastighetens gård skall hunden hållas kopplad och den gemensamma gården är ingen rastgård för husdjur.

Trygghet
Att man känner sig trygg i sitt hem, är en grundläggande förutsättning för att kunna trivas och en god grannsämja främjar tryggheten i boendet. När en ny hyresgäst flyttar in, byter vi samtidigt ut ett av dörrens låscylindrar (där det är möjligt). På så sätt kan vi garantera att ingen annan än du själv har nyckel till din lägenhet. I de flesta av våra fastigheter har vi niotillhållarlås och cylinderlås, och till lägenheten hör tre stycken nycklar som kvitteras ut vid inflyttning. Porttelefonförbindelse finns mellan lägenheten och portregistret vid entrén. Vi lämnar inte ut portkoder till våra hyresgäster.

Brandvarnare med 10-års batteri är placerade i hallen i våra lägenheter. Om brandvarnaren inte fungerar hör genast av dig till fastighetsskötaren.
När du reser bort är det bra av olika skäl bra att be någon granne eller anhörig att titta till din lägenhet då och då. Lämna ingen post nedanför brevinkastet, vattna blommor och spola vatten i handfat och diskho för att undvika att det luktar illa i dessa utrymmen. Det kan det göra eftersom vatten i vattenlås avdunstar.

Hyreslagen

Ett utdrag ur hyreslagen:

§ 25
När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (störningar i boendet).
Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.
Om det förekommer störningar i boendet, skall hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör samt, om denne är en bostadshyresgäst, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna.

et|icon_check_alt|
Antal lägenheter: 33
et|icon_check_alt|
Antal våningar: 4
et|icon_check_alt|
Förråd: Vinds- och källarförråd ingår