Förändringar i tillvaron

Enbo, sambo & särbo
Om du flyttar in hos oss och står ensam på kontraktet och sedan blir sambo eller gifter dig skriver vi inte till någon mer person på hyresavtalet. Din partner är skyddad av giftorätt- och sambolagen. Om någon mer bor i lägenheten får de folkbokföra sig på adressen och kontakta oss för att få en namnskylt.

Om ni är två personer som står för ett hyresavtal är båda solidariskt ansvariga för lägenheten. Om någon av er önskar flytta måste vi få reda på det. Den som vill flytta och säga upp sin del av hyresavtalet använder blanketten ”del av uppsägning”. Den av er som vill bo kvar ska även skriva under och godkänna på uppsägningsblanketten. Uppsägningstiden är tre kalendermånader. Vi skickar en bekräftelse på deluppsägningen. När det gäller ett rum och kök skriver vi endast en person på hyresavtalet vid kontraktsskrivning.

Söka ny bostad internt
Du är välkommen att söka en ny lägenhet i vår intressebank när du har bott i samma lägenhet hos oss i minst tre år. Gör din registrering på www.kjellberg.se. Du måste själv förnya din intresseanmälan var sjätte månad och söka lediga lägenheter när vi annonserar något som passar dig.

Byta lägenhet
Om du kan visa att goda skäl finns och vi inte har något att erinra mot den nya hyresgästen går det bra att byta lägenhet. Handläggningen sker i samråd med den andra partens hyresvärd och beräknas ta ca två månader. På vår hemsida finner du blanketten ”ansökan om byte av lägenhet”. Till ansökan ska bytesparten bifoga personbevis, arbetsgivarintyg inklusive löneuppgift alternativt pensionsbesked, studieintyg/a-kassebesked och kopia på nuvarande hyreskontrakt.

Överlåtelse
Vi följer hyreslagen och dess riktlinjer och du kan inte överlåta lägenheten till någon annan person utan vårt medgivande.

Hyra ut i andra hand
Om du vill hyra ut i andrahand behöver du ha ett godtagbart skäl och vårt skriftliga godkännande. Uthyrningen ska vara under en begränsad tid. Som förstahandshyresgäst är du alltid ansvarig både ekonomiskt och juridiskt för lägenheten även då du har den uthyrd. Kontrakt som du skriver med din hyresgäst finns att köpa i bokhandeln. Handläggningstiden är cirka fyra veckor. Läs mer om andrahandsuthyrning under ”Frågor och svar boende” och se vår “ansökningsblankett“.

Viktigt att du informerar din andrahandshyresgäst att hon/han inte kan ta över en lägenhet som sägs upp av en förstahandshyresgäst.

Avflyttning
Om du behöver säga upp din lägenhet använder du blanketten “uppsägning av bostad“.
Här gäller tre kalendermånaders uppsägningstid med början från närmaste månadsskifte. Om det är två kontraktsinnehavare på hyresavtalet måste båda säga upp hyresavtalet. Glöm inte att ange telefonnummer för visning av lägenheten eftersom tilltänkta hyresgäster behöver se lägenheten och du som hyresgäst är skyldig att se till att lägenheten visas under uppsägningstiden. Om du själv inte har möjlighet att visa den kan du kontakta oss så hjälper vi dig med det. Vi skickar en bekräftelse på lägenhetsuppsägningen inom en vecka.

Vid dödsbo gäller 1 månads uppsägningstid. Detta gäller om uppsägningen kommer oss tillhanda inom en månad efter det att hyresgästen har avlidit, annars är det tre månader uppsägningstid. Viktigt att ange telefonnummer till anhörig så vi har en kontaktperson att vända oss till vid frågor.

När du flyttar ska du lämna lägenhet, förråd och eventuell balkong väl flyttstädad. Du får en checklista av oss som hjälp. Är det bristfälligt städat eller vi upptäcker skador eller onormalt slitage kommer du att debiteras.

Egna spegelväggar, heltäckningsmattor, persienner, disk- och tvättmaskin ska tas bort om inte annat avtalats med ny hyresgäst. Eventuellt ditsatta kabellister på golv, tak och väggar ska tas bort och om du har satt upp dekaler och klistermärken ska dessa tas bort. Hål och dylikt som uppstår vid nedmontering av exempelvis speglar, hyllor, lampor och tavlor ska repareras och återställas till sitt ursprungliga skick. Eventuella egenhändigt installerade el- eller rördragningar ska tas bort.

 

et|icon_check_alt|
Antal lägenheter: 33
et|icon_check_alt|
Antal våningar: 4
et|icon_check_alt|
Förråd: Vinds- och källarförråd ingår