Bra att veta om lägenheten

Skötselråd
Som hyresgäst ansvarar du för att lägenheten hålls i gott skick. Ytskikten i våra lägenheter är oftast tåliga och lättskötta. För de flesta material finns skötselråd. Saknas det bör du kontakta fastighetsskötaren för att få hjälp. De flesta moderna material går att rengöra med ljummet vatten och lite milt rengöringsmedel.

Golv
Skydda golvet genom att sätta möbeltassar av filt under möblerna.
Parkettgolv rengör du bäst med fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Använd inte för mycket vatten för då kan parketten skadas. Parkettrengöring finns att köpa i specialaffärer för golvvård. Linoleumgolv ska rengöras genom dammsugning och moppning. Vid fuktig avtorkning används vatten med neutralt rengöringsmedel. Det är viktigt att du inte tvättar så att linoleummattan blir för våt eftersom den då kan börja lukta. Du kan lägga golvvårdsvax eller polish på golvet. Då får du ett slitskikt som håller flera år och som är lättskött. Mer information om linoleumgolv finns här i golvbranschens skötselråd. Om du ska flytta tunga möbler som du inte orkar bära, lägg en matta eller filt under möbeln och skjut den försiktigt till sin nya plats.

Tak
De flesta tak är svåra att rengöra. Ett jämnt smutsat tak ser ofta bättre ut än ett flammigt tak efter misslyckad tvätt. Rengör tak och väggar från damm.

Ventiler och filter
Om du håller ventiler och filter rena minskar nedsmutsningen av övriga ytor i kök och badrum. Du får inte sätta för eller stänga friskluftsintagen. Då hamnars husets ventilation i obalans och luften i lägenheten känns instängd om ventilerna är stängda. Nya filter finns hos fastighetsskötarna. Den bästa vädringen vid matlagning får du om du öppnar ett fönster eller en vädringslucka så långt som möjligt från köket. Vädra kort och effektivt, gärna med tvärdrag och låt inte fönstren stå på glänt hela dagen.

Kök
Se till att avloppen inte täpps igen och att alla kranar är täta. Vid stopp i avlopp kontakta genast fastighetsskötaren. Om det är akut och efter kontorstid kontakta SOS alarm på telefon 031-703 14 50.

Diskmaskin
I en del lägenheter kan det vara förberett för att installera diskmaskin. Kontakta din fastighetsskötare för rådgivning innan du installerar en diskmaskin. Du ansvarar för att installationen utförs fackmannamässigt.

Kyl och frys
Regelbunden avfrostning ger en jämn temperatur och spar ström. Hacka eller bryt inte bort is i frysen utan låt den tina. Frysen ska frostas av minst två gånger per år.

Spis
Tvätta spis, ugn och fläkt regelbundet och glöm inte att rengöra fettfiltret. Torka bort fettfläckar från plattor så att inte fett bränner fast. Använd kastruller med plan botten. Dåliga kastruller kan medföra att spisplattan spricker. Finns det spis med häll använd rengöringsmedel som finns i handeln som är anpassad för häll. För att rengöra ugn finns det effektiva medel i handeln att köpa.

WC och bad
I en del lägenheter kan det vara förberett för att installera en tvättmaskin och torktumlare. Kontakta din fastighetsskötare för rådgivning innan du installerar en tvättmaskin. Du ansvarar för att installationen utförs fackmannamässigt.
Hyresgästen ska se till att avlopp inte täpps igen och att alla kranar är täta. Vid stopp i avlopp kontakta genast fastighetsskötaren. Om det är akut och efter kontorstid kontakta SOS alarm på telefon 031-703 14 50. Golvbrunnen ska rengöras med jämna mellanrum. Det är förbjudet att spola ner föremål i wc och tvättställ. Tidningspapper, blöjor, bomullspinnar, tamponger och annat orsakar stopp i avloppet och medför stora kostnader. Du som hyresgäst kan bli ekonomiskt ansvarig för eventuella reparationer.

En mjuk borste/svamp och ett milt rengöringsmedel är det bästa sättet att hålla porslin i wc och badrum rent och glöm inte att rengöra golvbrunnen med jämna mellanrum. Använd inga medel då du rengör kranar, endast vatten och trasa/svamp. I badrummet är det också viktigt att rengöra ventilerna med jämna mellanrum.

Om du är borta någon längre tid tänk på att vattnet i vattenlåsen avdunstar. Be någon granne eller anhörig spola vatten i handfat, golvbrunnar, wc-stol och diskho, då luktar det mycket bättre när du kommer hem.

Kakelväggar
Du rengör kakelväggar med ett milt rengöringsmedel lämpligt för kakel.

Balkonger
Vi värnar om enhetlighet, estetik, trygghet och säkerhet. Markiser får inte sättas upp markiser. Dels av säkerhetsskäl men även för de höga återställningskostnader varje enskild hyresgäst måste betala vid avflyttning, då fastighetens tätskikt skadas. Vårt önskemål är också att undvika individuella färgglada tygstycken på franska balkonger. Balkonglådor och krukor får gärna användas men av säkerhetsrisk enbart på insidan av balkongen. Av fara för tredje man måste vi förhindra olämpliga och farliga placeringar.

Måla och tapetsera
Om du vill måla och tapetsera på egen bekostnad får du gärna göra det men på ett fackmannamässigt sätt. Att måla direkt på en tapet utan välgjort underarbete anses inte vara fackmannamässigt. Tapetsera gärna i ljusa och lugna färger. Du kan bli ersättningsskyldig om du använt extrema färger, gjort ett slarvigt jobb eller satt upp fondväggar.

Ett tips för att undvika fettfläckar på tapeter orsakade av att sängar står för nära väggen är att använda sänggavel vid din säng. Om du har orsakat fettfläckar eller andra skador på tapeterna, kan en omtapetsering faktureras dig den dagen du flyttar.

Håltagningar

Väggar och tak
Försök att göra så få hål i väggar och tak som möjligt och var försiktig så du inte kommer åt el- eller vattenledningar. Använd rätt typ av pluggar vid håltagning. Hål som har gjorts på rätt sätt och i rimlig omfattning räknas inte som åverkan eller skadegörelse. Vid montering av mollyplugg uppstår ofta problem eftersom de är svåra att ta bort utan att skador uppstår. Vid avflyttning ska plugg och skruv tas bort och borrhålet fyllas igen. Om du orsakar ett onormalt antal borrhål i en vägg räcker det oftast inte att fylla igen borrhålen, utan en omtapetsering är nödvändig och kostnaden kommer att debiteras hyresgästen. Tala gärna med fastighetsskötaren innan du börjar borra. Ytterligare information om håltagning.

Kakel och kakelfog
Att borra i kakel eller kakelfog är inte tillåtet. Då bryts våtrumsskiktet och det finns risk för fuktskador. Att återställa ett borrhål i kakel eller kakelfog är kostsamt och kostnaden kommer att debiteras dig.

Förråd
Lägenhetsförråden är placerade i källar- eller vindsplan. Varje lägenhet har ett eget tillhörande förråd och förrådnumret står på hyresavtalet.

Du ansvarar för låsning av förråd och skötsel. Förvara inte stöldbegärliga saker i förrådsutrymmen. Fukt kan uppkomma i källarförråd så placera inte föremål direkt mot golv eller vägg. Gångarna till förråden får inte belamras med föremål, det medför risk för brand, och försvårar utrymning. Se alltid till att dörrar till vind och källarförråd är låsta.

Hemförsäkring
Som hyresgäst måste du ha en hemförsäkring. Om du inte har en hemförsäkring och en skada eller olycka inträffar kan det få mycket tråkiga konsekvenser för dig och dina grannar.

Porttelefon
Porttelefonförbindelse finns mellan lägenheten och portregistret vid fastighetens huvudentré. I vissa fastigheter är det den egna fasta telefonen eller mobiltelefonen som porttelefonen kopplas till och detta utgör ingen samtalskostnad för dig eller den som ringer på.

et|icon_check_alt|
Antal lägenheter: 33
et|icon_check_alt|
Antal våningar: 4
et|icon_check_alt|
Förråd: Vinds- och källarförråd ingår